مستند «مختار» به زودی در صفحه صوت و تصویر خبرگزاری فارس منتشر می‌شود.

مستند «مختار» به زودی در صفحه صوت و تصویر خبرگزاری فارس منتشر می‌شود.