به گزارش پایگاه خبری همشرقی، روز جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۹ کوهنوردان باشگاه کوهنوردی یخار دماوند به قله تلکمر از مسیر یال شرقی، ادامه مسیر تا خط الراس پیست اسکی آبعلی – مشا تا چشمه اعلا و سپس ابتدای یال شرقی تلکمر صعود کردند. این کوهنوردان به‌ مناسبت هفته تربیت بدنی حدود ۱۴ کیلومتر پیمایش مسیر به […]

به گزارش پایگاه خبری همشرقی، روز جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۹ کوهنوردان باشگاه کوهنوردی یخار دماوند به قله تلکمر از مسیر یال شرقی، ادامه مسیر تا خط الراس پیست اسکی آبعلی – مشا تا چشمه اعلا و سپس ابتدای یال شرقی تلکمر صعود کردند.
این کوهنوردان به‌ مناسبت هفته تربیت بدنی حدود ۱۴ کیلومتر پیمایش مسیر به مدت زمان ۴:۳۰ داشتند.