رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند از اجرای طرح آمران سلامت توسط جمعیت هلال احمر در سطح شهرستان دماوند خبر داد.

سعید طاهری، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند در خصوص جزئیات طرح آمران سلامت گفت: در این طرح مقرر است جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند با حضور در معابر پر تردد، ضمن ارائه آموزش نکات بهداشتی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و پروتکل های جاری، هموطنانی که بدون رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله عدم استفاده از ماسک، نسبت به تردد در سطح معابر اقدام می کنند را به رعایت پروتکل ها و همچنین احترام به سلامت دیگر هموطنان ارشاد نمایند.
طاهری در خصوص زمان و مکان اجرای این طرح تصریح کرد: طرح آمران سلامت از روز دوشنبه مورخ ۵ آبان ماه سال ۱۳۹۹ در معابر اصلی و پر تردد مراکز شهرستان دماوند، به خصوص در نقاط پرتردد آغاز خواهد شد.