مدیر امور منابع آب شهرستان دماوند گفت: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی پنج حلقه چاه غیر مجاز به عمق ۲۰۸ متر پر و مسدود شد.

عباسی، مدیر امور منابع آب شهرستان دماوند، در خصوص شناسایی 12 حلقه چاه غیرمجاز گفت: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی پنج حلقه چاه غیر مجاز به عمق ۲۰۸ متر پر و مسدود شد.
وی در ادامه افزود: این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است.
عباسی با اشاره به این که با انجام این عملیات از خروج ۳۷ هزار و ۵۷ متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد، اذعان داشت: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی ۱۲ حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور شناسایی که در یک مورد در حال حفر، ادوات حفاری چاه غیر مجاز شامل چکش برقی و بالا بر توسط ماموران گشت وبازرسی توقیف و به پارکینگ تحت نظر این امور منتقل گردید.
مدیر امور منابع آب شهرستان دماوند در پایان تاکید کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.