رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند گفت: این متخلفان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فریدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند، با اعلام خبر دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در دماوند گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند حین گشت و کنترل منطقه شکار ممنوع کوه سفید، موفق به دستگیری دو متخلف قبل از اقدام به شکار به همراه یک قبضه سلاح، مهمات و ادوات غیر مجاز از آنها شدند.
فریدی افزود: این متخلفان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند در ادامه با تاکید بر اینکه براساس قوانین و مقررات، حمل سلاح در زیستگاه ها و شکار حیوانات وحشی بدون اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است، اذعان داتش: تاکنون بیش از هفت پرونده شکار و صید در سال جاری در مراجع قضایی شهرستان دماوند تشکیل و در حال پیگیری قضایی تا حصول نتیجه است.
وی در پایان اذعان داشت: شهروندان در صورت مشاهده تخلف محیط زیستی موضوع را بلافاصله به این اداره با شماره تماس 76343738 و یا سامانه تلفنی 1540 اطلاع دهند.