فرماندار شهرستان فیروزکوه گفت: شیوع کرونا نشان داد استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در همه بخش‌ها ضروری است.

مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار شهرستان فیروزکوه، در خصوص جلسه نشست با مدیر بیمه سلامت شهرستان فیروزکوه به مناسبت سالروز تاسیس بیمه همگانی و سلامت گفت: از آنجا که واژه بيمه حس اطمينان ‌خاطر را به انسان انتقال می دهد، این رسالت سنگين القاي آرامش فكري به افراد چه در حوزه سلامت و چه در كاهش هزينه‌هاي درمان عمومي مردم برعهده سازمان‌هاي بيمه ‌گر می باشد.
فرماندار شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه موضوع سلامت و درمان در دولت به طور ویژه در اولویت است، افزود: دولت در بحث سلامت به صورت شاخص عمل نموده و تامین سلامت جامعه را با تامین سازوکارهای اصولی همراه داشته که يكي از اين ساز و كارها بيمه سلامت است.
وی در ادامه افزود: اجراي طرح هاي تحول نظام سلامت و بيمه همگاني سلامت نشان دهنده آن است که دولت بخوبی جايگاه سلامت در جامعه را شناخته و اهميت بسياري براي آن قائل است.
یوسفی جمارانی در پایان تصریح کرد: شیوع کرونا نشان داد استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در همه بخش‌ها ضروری است؛ در همین راستا استفاده از نسخه های الکترونیکی در بیمه سلامت مزایای فراوانی داشته که علاوه بر اطمینان از انجام بهینه کار و افزایش سرعت خدمت، می تواند زمینه را برای تقویت پزشکان و کاهش مشکلات و خطاهای پزشکی و دارویی فراهم کند و این به نفع مردم است.