معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش با بیان اینکه شش نمره از نمره درس تربیت بدنی برای طرح کوچ در نظر گرفته شده است، گفت: این طرح به سامانه سناد متصل شده است.

طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان و افتتاح نمایشگاه آن به صورت ویدئو کنفرانس صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد.
مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش در این مراسم گفت: ما نسبت به این طرح امیدواریم و مدیریت تغییر در سبک زندگی دانش آموزان برای ما اهمیت بسیاری دارد و برای همین آن را در دستور کار قرار دادیم.
وی ادامه داد: ما از آموزه‌های یادگیری و مدیریت تغییر و راهبری دانش آموزان بهره گرفته ایم و بر آگاهی بخشی عموم مردم متمرکز شده ایم. تغییر رفتار کوچ از سبک زندگی غیر فعال به سمت سبک زندگی فعال است.
حمیدی بیان کرد: برای این آگاهی بخشی تا کنون ۸۰ پوستر آموزشی طراحی شده و به صورت مجازی بارگذاری شده و همچنین کلیپ‌هایی نیز آماده شده است. ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر نحوه آموزش و ارزیابی سنجش bmi و اندازه گیری شاخص توده بدنی را از شبکه شاد دانلود کرده اند. همچنین مطالب آموزشی در این خصوص در مجلات رشد در حال چاپ است.
وی با بیان اینکه شش نمره از نمره درس تربیت بدنی برای طرح کوچ در نظر گرفته شده است، گفت: این طرح به سامانه سناد متصل شده و bmi هر دانش آموزی سنجیده شود در سامانه سناد به ثبت می‌رسد. بیش از ۷۹ هزار مدیر مدرسه، ۲۱ هزار مدیر تربیت بدنی، ۶۰۰۰ مربی مراقب سلامت، ۹۲ هزار معلم پایه و ۳۶ هزار معلم منتخب ارزیابی آموزشی در دوره‌های آموزشی شرکت کرده اند.
معاون تربیت بدنی و سلامت ادامه داد: تا هفته گذشته شش میلیون و ۶۳۰ هزار دانش آموز قد و وزنشان سنجیده شده و به رقمی نزدیک به هفت میلیون نفر رسیده است.
وی بیان کرد: بخش سخت این طرح مداخله و مشاوره دادن خواهد بود، پس از مداخله و مشاوره در اسفندماه سنجش ثانویه صورت می‌گیرد تا نحوه مداخله سنجیده شود.
طرح کنترل وزن و چاقی دانش‌آموزان (کوچ) با هدف افزایش دانش و بهبود نگرش و کمک به دانش آموزان در مدیریت وزن خودشان و داشتن سبک زندگی فعال و سالم در آموزش و پرور ش کلید خورده است و دارای سه مرحله است. در مرحله اول دانش آموزان با همراهی والدین به ارزیابی سنجش bmi می‌پردازند سپس مداخله و مشاوره صورت می‌گیرد و در اسفندماه نیز بار دیگر این کار توسط دانش اموزان صورت خواهد گرفت تا میزان مداخله سنجیده شود.