رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فیروزکوه از اجرای طرح آمران سلامت در این شهرستان خبر داد.

اکبر اسفندیار، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فیروزکوه، در خصوص اجرای طرح آمران سلامت در فیروزکوه گفت: در این طرح مقرر است جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان فیروزکوه با حضور در دو ایستگاه آمران سلامت در معابر پرتردد سطح شهر، ضمن ارائه آموزش نکات بهداشتی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و پروتکل های جاری، هموطنانی که بدون رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله عدم استفاده از ماسک، نسبت به تردد در سطح معابر اقدام می کنند را به رعایت پروتکل ها و همچنین احترام به سلامت دیگر هموطنان ارشاد نمایند.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فیروزکوه افزود: طرح آمران سلامت در دو ایستگاه که در مناطق پر تردد شهر فیروزکوه تعبیه شده از روز دوشنبه ۵ ابان ۱۳۹۹ آغاز شده است.