مدیر امور منابع آب تهران و پردیس گفت: در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی طی هفته گذشته با انسداد 6 حلقه چاه غیر مجاز از خروج 78هزار و 84 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری شد.

راما حبیبی، مدیر امور منابع آب تهران و پردیس، با اعلام انسداد 6 حلقه چاه غیرمجاز گفت: با تلاش واحد بازرسی و نظارت و کارشناسان حقوقی با اخذ دستور قضایی طی یک هفته گذشته  6 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در تهران و پردیس در مجموع به عمق  443 متر و با دبی 4  لیتر بر ثانیه پر و مسدود شد.

وی افزود: در ضمن طی این مدت در بخش آب های سطحی 2 مورد بررسی تصرفات غیرمجاز در رودخانه ها و در بخش آب های  زیرزمینی نصب 1 دستگاه کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه های پروانه دار انجام شد.

حبیبی با تاکید بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

مدیر امور منابع آب تهران و پردیس در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب تهران بزرگ بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.