مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس گفت: پارک فناوری پردیس ۷۰ درصد از هزینه‌های تهیه و تدوین طرح‌های مطالعاتی شرکت‌های عضو پارک و شرکت‌های عضو شعب خود را تامین می‌کند.
احمد عسگری در این خصوص افزود: اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری این مجموعه، با هدف حمایت از تهیه و تدوین طرح‌های مطالعاتی ضروری سرمایه‌گذاری، به واحدهای دانش‌محور و فناور عضو پارک و شعب آن تسهیلات اعطا می‌کند.
وی در باره جزییات این حمایت بیان کرد: پارک حداکثر ۷۰ درصد از هزینه‌های تهیه و تدوین طرح‌های مطالعاتی را برای جذب سرمایه‌گذار پوشش می‌دهد. این حمایت مالی شامل ارزش‌گذاری فناوری، طرح توجیهی، طرح کسب‌وکار و تحقیقات بازار، به ‌صورت بلاعوض می‌شود.
عسگری در خصوص شرایط لازم برای دریافت این حمایت‌ها افزود: شرکت متقاضی این تسهیلات باید قبل از اقدام برای واگذاری طرح مطالعاتی‌ خود به کارگزاری برای تدوین، طرح را به اداره کل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری ارائه کند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک اظهار داشت: در قالب این طرح تسهیلات مالی تا سقف ۱۰ میلیون تومان قابل پرداخت است. این تسهیلات در صورتی به شرکت داده می‌شود که طرح، ظرفیت جذب سرمایه را داشته باشد و کارگزاری که قرار است طرح را تدوین کند، مورد تایید پارک باشد.
عسگری ضمن تاکید بر اینکه این خدمت پس از استعلام از اداره سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری و فقط به طرح‌های مطالعاتی که با هدف جذب سرمایه‌گذار و توسط کارگزاران مورد تایید پارک تدوین شده باشد، ارائه خواهد شد، بیان کرد: منظور از سرمایه‌گذاری در این طرح، سرمایه‌گذاری مشروط به مشارکت در سود و ‌زیان است. هر شرکت در طول سال فقط یک بار امکان استفاده از این حمایت را خواهد داشت.