عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در واکنش به ادعای ساخت داروی درمان قطعی کرونا، توضیحاتی ارائه داد.

احمدحسین فلاحی نماینده مردم همدان در مجلس، ۲۷ مهر ۹۹ در صحن علنی مجلس ادعا کرد که هشت ماه پیش داروی درمان قطعی کرونا به دانشگاه بقیه‌الله (عج) ارائه شده اما اقدامی در این مورد انجام نشده است.

یونس پناهی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در واکنش به این ادعا گفت: طبق قوانین سازمان غذا و دارو، هر دارویی جهت ورود به چرخه درمان، باید توسط یک شرکت داروسازی تولید شود و بعد سازمان غذا و دارو مجوز مطالعه این دارو بر روی انسان را می‌دهد. در گام بعد باید دارو در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مجوز اخلاق کسب کند و فرآورده دارویی در سامانه مطالعات بالینی ثبت شده و بعد به صورت یک مطالعه بالینی روی بیمار انجام شود.

وی با بیان اینکه در جریان داروی مورد ادعای نماینده مردم همدان در مجلس، این مراحل قانونی صورت نپذیرفته، تصریح کرد: این گروه داروی خود را پیش از طی این مراحل به مراکز غیردانشگاهی و برخی درمانگاه‌ها برده و برای بیمار تجویز کرده اند، سپس به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) مراجعه کردند.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) اظهار داشت: طبیعتاً دانشگاه مقید به قوانین سازمان غذا و دارو است و به این مجموعه اعلام شد که یک شرکت داروسازی باید این فرآورده را تولید کند و با توجه به اهمیت دستیابی به یک ترکیب دارویی برای درمان کرونا اعلام شد که مجموعه دانشگاه مجوز اخلاق و مطالعات بالینی را کسب می‌کند که بر همین اساس مجوز اخلاق این دارو توسط دانشگاه بقیه الله (عج) حدود ۳ ماه پیش اخذ شده است اما هنوز این فرآورده دارویی از سوی شرکت داروسازی تولید نشده است.

پناهی در ادامه گفت: در مطالعات بالینی مخصوصاً برای بیماران مبتلا به کرونا باید شأن و منزلت فرد مورد مطالعه دارویی حفظ شود، یعنی هر آنچه که قرار است تحت عنوان یک دارو برای بیمار تجویز شود باید بدانیم که چه ترکیبی در آن بکار رفته است، چرا که ممکن است بدن بیمار نسبت به این دارو واکنش خطرناکی نشان بدهد و اگر ندانیم این واکنش از چه چیزی است چگونه می‌توانیم عارضه بیمار را درمان کنیم؟! به عبارت دیگر سلامت داروی مورد مطالعه شرط اول است و این سلامتی در شرکت داروسازی تأمین می‌شود.

وی در پایان افزود: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) حاضر است مطالعات بالینی این دارو را انجام دهد به شرط آنکه این فرآورده توسط یک شرکت داروسازی ساخته شود و مجوز شروع مطالعه بالینی بر روی انسان (CTA) صادر شود.