رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ دماوند گفت: از شهروندان خواهشمندیم کالایی که گران می‌شود یا شایعاتی در زمینه کمبود آن شکل می‌گیرد را در چرخه اول اولویت خرید انبوه قرار ندهند.

آرش آقاجان احمدی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ دماوند، در خصوص گرانی روغن نباتی گفت: با توجه به تحریمات ظالمانه و کمبود مواد اولیه روغن نباتی، محصول نهایی دچار نوسان قیمت و کمبود در سطح عرضه شده است؛ همچنین ممکن است که عده‌ای سودجو منفعت طلب دست به احتکار روغن نباتی جامد بزنند؛ اکثر آنها در شهرستان‌هایی که انبارش کالا صورت می‌پذیرد، گرفتار قانون شده و کالای آنها از طریق مبادی رسمی توزیع می‌شود.
آقاجان احمدی افزود: مشکل مواد اولیه به‌زودی رفع خواهد شد و از شهروندان خواهشمندیم کالایی که گران می‌شود یا شایعاتی در زمینه کمبود آن شکل می‌گیرد را در چرخه اول اولویت خرید انبوه قرار ندهند؛ صرفاً به میزان نیاز عادی و مانند سایر سنوات خرید کنند.
وی با تاکید بر این که عرضه و تقاضا مکمل یکدیگرند، اذعان داشت: تقاضای بیش از حد چند هفته اخیر سبب کاهش موجودی شده است؛ برخی افراد مقادیر بالایی روغن خرید کرده‌اند و برخی به سختی قادر به تهیه می‌شوند.