رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه گفت: ایجاد امنیت در جامعه و کشور در گروی تفهیم کامل اصول پدافند غیر عامل در اجتماع و آگاهی دادن از تهدیدات و خطرات موجود در جامعه و ارائه راهکارهای مقابله با این تهدیدات است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی خبرهای همشرقی، علی اصغر عموزاده، رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه، در خصوص رزمایش پدافند غیرعامل گفت: توجه به پدافند غیر عامل در تمامی حوزه هااهمیت و ضرورت دارد؛ برگزاری این رزمایش منعکس کننده اهمیت این مسئله است؛ با اجرای رزمایش پدافند غیرعامل می توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری نمود و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.
عموزاده در ادامه بیان داشت: ایجاد امنیت در جامعه و کشور در گروی تفهیم کامل اصول پدافند غیر عامل در اجتماع و آگاهی دادن از تهدیدات و خطرات موجود در جامعه و ارائه راهکارهای مقابله با این تهدیدات است که در مواجه با خطرات و حفظ آرامش و کاهش استرس در بین خانواده ها با نهایت دقت و برنامه ریزی آمادگی خود در این مواجه را داشته و از تیم راهبردی و واکنش بهنگام استفاده نماییم که در حقیقت پدافند غیرعامل صیانتی هوشمندانه از منابع کشور است.
وی پدافند غیر عامل را عاملی برای حفظ و ارتقاء امنیت جامعه قلمداد کرد و افزود: پدافند غیرعامل، سبب کاهش استرس و آسیب پذیری و مخاطرات در مواقع وقوع هر نوع بحران است.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه در پایان خاطرنشان کرد: در اجرای این رزمایش و برنامه های اجرا شده در هفته پدافند غیر عامل کارشناسان آتش نشانی، شبکه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فنی حرفه ای و فرماندهی انتظامی همکاری مطلوبی با همکارانم داشته و کارشناسان انتظامی و آتش نشانی نیز آموزش های اولیه در خصوص امنیت و کمک های اولیه به کارمنان ارائه کردند که از همه این عزیزان تشکر می کنم.
 
انتهای پیام/*