وزیر آموزش‌وپرورش در نشست شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی شهر تهران گفت: توسعه فعالیت‌های مدارس غیردولتی نیازمند ایجاد بستر مناسب اجتماعی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی خبرهای همشرقی، محسن حاجی میرزایی در نشست شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی شهر تهران، بابیان اینکه نیازمند مدارس غیردولتی هستیم و از این مدارس حمایت می‌کنیم، گفت: حمایت از مدارس دولتی به معنای افزایش کیفیت و کارایی این مدارس است و بیان حمایت از مدارس دولتی به معنای عدم‌حمایت و پشتیبانی از مدارس غیردولتی نیست، موظف هستیم که کیفیت مدارس غیردولتی را ارتقا دهیم و دسترسی عادلانه همه دانش آموزان را به آموزش باکیفیت تامین کنیم و این تعارضی با حمایت از مدارس غیردولتی ندارد که یک حکم قانونی است.
حاجی میرزایی بابیان اینکه برخی وجود مدارس غیردولتی را مترادف با خصوصی‌سازی آموزش مطرح می‌کنند، اظهار کرد: آموزش‌وپرورش یک امر حاکمیتی است و تنظیم‌گری در امور حاکمیتی توسط دولت انجام می‌شود، و امور اجرایی در تعدادی از مدارس برعهده مدارس غیردولتی است؛ بنابراین نوع همکاری غیردولتی نوعی مشارکت با آموزش و پرورش است و امور حاکمیتی قابل‌واگذاری نیست.
وی ادامه داد: برخی کارها و فعالیت‌ها مانند خرید خدمات آموزشی باعث شد تا داوری‌ها در این حوزه به خطا برود، گفت: نقش دولت‌ها باید تنظیم گری و قانون‌گذاری باشد و امور اجرایی بر عهده بخش دولتی نباشد که در این صورت به افرایش کارآمدی منجر می‌شود.
وزیر آموزش‌وپرورش بابیان اینکه باید به تاثیرگذاری محیط اجتماعی باور داشته باشیم، گفت: مجموعه مؤسسان مدارس غیردولتی باید به محیط اجتماعی پاسخگو باشند، و به اشکالات و ابهامات آن پاسخ بدهند.
وی با بیان اینکه رعایت حقوق معلمان در مدارس غیردولتی ضروری است، گفت: سازمان مدارس غیردولتی علاوه بر نظارت کامل، موظف به حسن اجرای این موارد می باشد.
 
انتهای پیام/*