مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران گفت: میانگین بارندگی دومین سامانه بارشی سال آبی جاری در استان تهران از روز سه شنبه ( 20 آبان ماه) لغایت صبح روز جمعه (23 آبان ماه) به میزان 11.7 میلی متر به ثبت رسید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی خبرهای همشرقی،  محمدرضا خانیکی، با بیان این مطلب اظهار کرد: این سامانه بارشی بیشترین تاثیر را بر گستره شمال شرقی استان تهران داشته به گونه ای که در ایستگاه های باران سنجی مبنای مستقر در محدوده های مطالعاتی لواسانات، دماوند و بابل آمل بیشترین میزان بارندگی به ثبت رسیده است.

وی افزود: بر همین اساس ایستگاه های رودک، پلور، چشمه اعلا، و لتیان به ترتیب با 44.4، 28.1،  27 و 25.1  میلی متر بارندگی  7.6، 4.7، 5.8 و 5.9 درصد کل بارندگی را تجربه نمودند.

خانیکی با اشاره به اینکه  اگرچه این سامانه بارشی در شمال شرقی استان تهران متمرکز بود، تصریح کرد: سامانه مذکور توانست طی 4 روز متوالی کل استان تهران را تحت تاثیر قرار داده و به همین منظور شاهد جبهه فراگیر بارندگی بودیم.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران میزان متوسط بارندگی استان را تا کنون (23 آبان ماه) 26.6 میلی متر دانست و ادامه داد: این میزان در مقایسه با سال گذشته تا این تاریخ 62 درصد کاهش  و نسبت به متوسط بلند مدت  24 درصد کاهش را نشان می دهد.

خانیکی در ادامه سخنان خود از جمله نکات قبل توجه این سامانه بارشی را تغییر قابل توجه در الگوی دمایی دومین ماه پاییز عنوان کرد و گفت:  علی رغم اینکه  در 20 روز نخست آبان ماه دمای روزانه از افزایش  قابل توجهی نسبت به دوره بلند مدت برخوردار بود؛ اما این سامانه بارشی توانست با استقرار جبهه هوای سرد بر کل استان تهران، متوسط دما را نسبت به مدت مشابه با کاهش مواجه ماید.

وی در پایان خاطر نشان کرد: همزمانی الگوی زمستانی ریزش ها یعنی بارش در هوای سرد  موجب به وجود آمدن برف در ارتفاعات استان (به عنوان نمونه پلور به ارتفاع 13.5) شد که براین اساس تاکنون رودخانه ها سیلابی شدن را تجربه ننموده اند.

انتهای پیام/*