رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند گفت: با اجرای پروژه های آبخیزداری علاوه بر کنترل سیلاب و فرسایش خاک، شاهد تقویت سفره های آب زیرزمینی، مهار روان آب ها و بهبود وضعیت پوشش گیاهی خواهیم بود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی خبرهای همشرقی، جمشید جویباری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند در خصوص اقدامات آبخیزداری این حوزه گفت: اقدامات آبخیزداری که با هدف کنترل سیلاب و فرسایش خاک در حوزه آبخیز آبعلی این شهرستان به مرحله اجرا درآمده بود، از پیشرفت فیزیکی صددرصدی برخوردار و آماده بهره برداری شده است.
جویباری با اشاره به احداث 4 بند سنگی- گابیونی به حجم 700 متر مکعب، 2 بند سنگی- ملاتی به حجم 600 مترمکعب، مرمت و بازسازی 2 بند احداث شده سال های گذشته به حجم 500 مترمکعب و ایجاد سازه های خشکه چین به حجم 500 مترمکعب، خاطر نشان کرد: این اقدامات با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال جاری انجام شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند در خصوص مزایای اجرای پروژه های آبخیزداری اذعان داشت: با اجرای پروژه های آبخیزداری علاوه بر کنترل سیلاب و فرسایش خاک، شاهد تقویت سفره های آب زیرزمینی، مهار روان آب ها و بهبود وضعیت پوشش گیاهی خواهیم بود؛ همچنین در پی بارش های اخیر تمامی بندهای ایجاد شده در حوزه آبخیز آبعلی شهرستان دماوند آبگیری شده اند.
 
انتهای پیام/*