فرماندار شهرستان فیروزکوه گفت: اقدامات عملی در پیشگیری و اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر باید بر اساس برنامه ریزی و به صورت هدفمند دنبال شود تا نتیجه مطلوب به دست آید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی خبرهای همشرقی، مهدی یوسفی جمارانی در جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان با تاکید بر انجام اقدامات پیشگیرانه جهت آگاه سازی جامعه در راه مبارزه با مواد مخدر گفت: اقدامات عملی در پیشگیری و اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر باید بر اساس برنامه ریزی و به صورت هدفمند دنبال شود تا نتیجه مطلوب به دست آید.
فرماندار شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه این شورا باید بعنوان یک مرکز فرماندهی عمل کند، اذعان داشت: برای دستیابی به خروجی مطلوب و عملکرد بهتر در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیاز است تا نقاط ضعف و چالش ها احصاء و برطرف و نقاط قوت تقویت شود.
وی اظهار کرد: اعضای این شورا در راستای بهبود عملکرد باید نسبت به ارائه آمارهای مقایسه ای و تحلیلی اقدام کنند، چرا که این مهم باعث خواهد شد تا تصویر دقیقی از این معضل در شهرستان داشته باشیم و بر اساس آن اقدام کنیم.
یوسفی جمارانی با بیان اینکه کمیته های تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گامی موثر در راستای کاهش مسائل و مشکلات موجود در این حوزه است، افزود: باید با بررسی مسائل مرتبط در امر مبارزه با مواد مخدر در کمیته های این شورا ابعاد مبارزه با مواد مخدر را مورد توجه قرارداد و بررسی کرد و بدون شک با فرهنگ سازی و برنامه ریزی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه میتوان این چالش بزرگ اجتماعی را کنترل کرد.
 
انتهای پیام/*