استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه در نشست جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، گفت: نظام سلطه منطقاً نظام بی قانونی است و بر مبنای عقل و منطق استوار نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی خبرهای همشرقی، سعدالله زارعی استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل بین‌الملل در ششمین نشست از سلسه نشست‌های جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران که با موضوع « بررسی بُعد سیاسی نظام سلطه» برگزار شد، گفت: نظام سلسله ای از قواعد، اصول، دستور العمل و سازکارهایی است که مورد توافق عده ای از کسانی که توانایی اجرای آن را دارند، پدید می آید. نظام را یک گروه فعال به وجود می آورد که به یک مقصودی برسند.

وی افزود: سلطه به معنای تسلط، سیطره و هژمون است. انسان، مجموعه و دولتی که به این صفت خوانده می شود به دنبال سیطره است و آن را به عنوان هدف والا در نظر می گیرد. و در این نظام، سلطه پیدا کردن نشانه ی موفقیت است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نظام سلطه منطقاً نظام بی قانونی است. نه هنجاری است و  نه فطری و بر مبنای عقل و منطق استوار نیست. سازمان های بین المللی و نهاد های حقوقی بین المللی در پیدایش و ادامه نظام سلطه نقش داشته اند و در خصوص آینده نظام سلطه هم بسیار نقش خواهند داشت.

وی درباره مواجهه ایران با قوانین بین المللی، افزود: ایران قوانین بین المللی را نه یکجا قبول می کند و نه رد. در خصوص قوانین بین المللی ما قائل به تحقیق و بررسی و تفحص هستیم. اگر با قوانین ما در تضاد نبود، اجرا می کنیم؛ اگر نیاز به وارد شدن در کنوانسیون باشد، وارد می شویم و یا تعهد نامه باشد، آن را امضا می کنیم.

زارعی تاکید کرد: همه کشورهای دنیا و حتی کشورهایی که علی الظاهر بیشتر از دیگران در تاسیس نظام کنونی بین الملل نقش ایفا کرده اند هم نسبت به قوانین بین المللی، تفحص دارند. یک تعداد قوانینی هم وجود دارد که آمریکایی ها زیر بار آن نرفته اند و نمی روند.

وی گفت: وضع ما با سایر کشورها که برخی قوانین بین الملل را کنار می گذاریم، متفاوت است. عدم قبول قوانین بین الملل که توسط سایر کشورها مانند آمریکا صورت می گیرد اقداماتی در راستای منافع ملی خوشان محسوب می شود در حالی که این اقدام توسط ایران، اقدام علیه نظام بین المللی است!

این کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: جبهه مقاومت تعصب ندارد که اگر هنجاری در سطح بین الملل وجود داشت و ضد انسانی و اسلامی بود، آن هنجارها را قبول نکند. در کنار اینها هنجارها و منطق خود را دارد و بر اساس آنها پیش می رود.

زارعی یادآور شد: ما از هنجارهای بین الملل استفاده می کنیم و از آنها رویگردان نیستیم، اما پذیرنده مطلق آنها هم نیستیم. در عین حال هم متوقف بر اینها نیستیم و در حال طراحی هنجارهای حقوقی هستیم. یعنی دنیا در کنار هنجارهای نظام سلطه با یکسری هنجارهای نظام مقاومت نیز آشنا می شود.

وی افزود: ما در حال شکل دهی به یک تمدن نوین هستیم و آن چیزی که نظام سلطه را تهدید می کند، تمدن جدید است. این موضوع برای آمریکایی ها به طور خاص نگران کننده است. زیرا اگر آنها صرفاً با یک نظام سیاسی درگیر بودند، با یکسری اقدامات سیاسی می توانند به آن خاتمه دهند. در حالی که صحبت از یک نظام نیست بلکه تمدن اسلامی مطرح است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصل مقاومت، اصل منطقی، اصولی و فطری است، اظهار داشت: اسلام بیان می دارد که در مقابل جبهه ای که نمی خواهد شما هویت خود را داشته باشید و به هویت او برگردید؛ اگر می توانید، جهاد کنید. اگر هم توان جهاد را نداشتید، حق تسلیم شدن را ندارید و به جای جهاد، هجرت کنید. رهبر معظم انقلاب نیز بیان می کنند که آنجایی که نمی توانید هجرت کنید، آنجایی که هستید را هجرت کده کنید.

وی گفت: نظام سلطه بر مبنای توسعه طلبی است و نظام مقاومت بر مبنای تفاهم و همکاری است و اعتقادمان این است که انسانی را نمی توان به بردگی و تسلیم گرفت.

 
انتهای پیام/*