مدیر امور منابع آب شهرستان های تهران و پردیس گفت: در راستای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب های زیر زمینی، طی هشت ماهه نخست امسال، تعداد 239 حلقه چاه غیر مجاز، پر و مسدود شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی خبرهای همشرقی، راما حبیبی با اعلام این خبر اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی امور منابع آب تهران و پردیس، حفظ و حراست از منابع آب های زیرزمینی و برخورد با متخلفینی است که با حفر چاه های غیر مجاز ، صدمات جبرن ناپذیری به محیط زیست و منابع ارزشمند آبی وارد می کنند.

حبیبی در ادامه افزود: در همین راستا در هشت ماهه نخست سال جاری، تعداد 239 حلقه چاه غیر مجاز در حوزه عملکرد این امور پر و مسدود شد که با انجام این عملیات از تخلیه سالیانه  5 میلیون و 133 هزار متر مکعب آب از سفره های زیر زمینی امور منابع آب تهران و پردیس جلوگیری به عمل آمد.

وی در ادامه با اشاره به همکاری تنگاتنگ دستگاه قضا با این امور جهت برخورد با متخلفین، افزود: به منظور حفظ و حراست از منابع ارزشمندی آبی در بخش آب های زیرزمینی، پنج عملیات تقلیل منصوبات چاه های غیر مجاز نیز به انجام رسید که در نتیجه از خروج حدود 455 هزار متر مکعب آب از سفره های زیر زمینی دشت های تهران و پردیس جلوگیری به عمل آمده است.

حبیبی با بیان اینکه طی مدت یاد شده، چهار دستگاه غیر مجاز حفاری توقیف شده است، تصریح کرد: به منظور کنترل بهینه مصرف و جلوگیری از برداشت بی رویه آب از چاه های مجاز توسط بهره برداران، تعداد 148 عدد کنتور هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری نصب گردید.

مدیر امور منابع آب شهرستان های تهران و پردیس در پایان خاطر نشان کرد: این امور در جایگاه حاکمیتی خود، با هر گونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با جدیت تمام برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/*