رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند گفت: در طول مدت شیوع کرونا در دماوند تاکنون 5413 بیمار مشکوک به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه کردند که از این تعداد 2470 مورد سرپایی درمان و 895 مورد در بیمارستان بستری شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی خبرهای همشرقی، دکتر حسن خیرخواه، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند، تصریح کرد: در مجموعه بهداشت شهرستان خدمات مراقبت و پیگیری به طورت مداوم انجام میشود و مواردی که کرونا مثبت هستند مورد پیگیری روزانه قرار می گیرند.
خیرخواه در ادامه افزود: در حال حاظر در شهرستان 4 مرکز به عنوان مراکز منتخب کرونا تفکیک شدند و خدمات آنان به طور کامل و جدا از بیماران دیگر انجام می شود.
وی اذعان داشت: با دستور کار قرار گرفتن طرح شهید سلیمانی 2 پایگاه نمونه گیری به اکیپ شهرستان اضافه خواهد شد تا با استقرار در مناطقی که سطح دسترسی کمتری دارند با هماهنگی و کمک مجموعه سپاه کلیه مناطق شهرستان تحت پوشش قرار گیرد.
 
انتهای پیام/*