کارشناس مسائل سیاسی، گفت: اعتراضات گسترده مردم در اکثر ایالت های مهم و کلیدی از لحاظ اقتصادی از جمله کالیفرنیا و احتمال تجزیه آنها، شکست و سقوط دولت ترامپ را رقم زد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی خبرهای همشرقی، علی اکبر اسفندیار کارشناس مسائل سیاسی، تصریح کرد: سیاست های آمریکا بر اساس تفکر یهودی صهیونیستی شکل گرفته است و نفر اول دولت آمریکا ملزم به اجرای دقیق و بی نقص آن است.
وی تصریح کرد: بیش از سه هزار عضو هیات علمی دانشگاه ها در آمریکا مقاله های متعددی با موضوع علل تجزیه آمریکا نوشته اند.
اسفندیار با اشاره به نمونه هایی از مشکلات داخلی کشور آمریکا، اظهار داشت: بی اعتمادی بین دولت و مردم آمریکا در موضوعات مختلف از جمله فساد مالی، تبعیض نژاد پرستانه، خشونت علیه مردان و زنان، خشونت پلیس، عدم تامین امنیت، کشتار جمعی در مدارس و اماکن عمومی که نمونه هایی از مشکلات داخلی آمریکا است را می توان اشاره کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه افزود: سیاست های دولت ترامپ فقط سه سال کارایی داشته و در یک سال اخیر برای سیاسیون آمریکا راضی کننده نبود و تاریخ مصرف ترامپ از نگاه یهودیان صهیونیستی حاکم بر سیاست های آمریکا تمام شده است.
وی خاطر نشان کرد: اعتراضات گسترده مردم در اکثر ایالت های مهم و کلیدی از لحاظ اقتصادی از جمله کالیفرنیا و احتمال تجزیه آنها، شکست و سقوط دولت ترامپ را رقم زد.
اسفندیار تصریح کرد: ترامپ تمام تلاش خود را برای ماندن در کاخ سفید به کار برد و امیدوار بوده تا دادگاه عالی و هیئت نظارت بر انتخابات، تقلب گسترده را تایید کند و این امر صورت نگرفت.
وی در ادامه گفت: قطعا خروج ترامپ از کاخ سفید هزینه های سنگینی بر کشور آمریکا تحمیل خواهد کرد و باید شاهد درگیری های جدیدی از سوی طرفداران ترامپ باشیم.
این کارشناس مسائل سیاسی در پایان عنوان کرد: دست و پا زدن ترامپ برای ماندن در کرسی قدرت نتیجه ای نخواهد داشت.
 
انتهای پیام/*