از ساعاتی قبل به همت انجمن هنرهای تجسمی شهرستان دماوند ورکشاپ نقاشی با موضوع ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه در طبقات مختلف مجتمع فرهنگی و هنری کوثر دماوند آغاز گردید. گفتنی است در این ورکشاپ تعداد 9 اثر نقاشی و یک اثر سفال از هنرمندان شهرستان دماوند در حال اجرا می باشد.

از ساعاتی قبل به همت انجمن هنرهای تجسمی شهرستان دماوند ورکشاپ نقاشی با موضوع ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه در طبقات مختلف مجتمع فرهنگی و هنری کوثر دماوند آغاز گردید.

گفتنی است در این ورکشاپ تعداد 9 اثر نقاشی و یک اثر سفال از هنرمندان شهرستان دماوند در حال اجرا می باشد.