جلسه ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در بخش ارجمند، صبح روز شنبه به ریاست بخشدار ارجمند و با حضور دهیاران روستاهای بخش و دیگر اعضای این ستاد در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی بخش ارجمند برگزار شد. روح الله بوربوری، بخشدار ارجمند، در این جلسه تصریح کرد: مقابله قاطع […]

جلسه ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در بخش ارجمند، صبح روز شنبه به ریاست بخشدار ارجمند و با حضور دهیاران روستاهای بخش و دیگر اعضای این ستاد در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی بخش ارجمند برگزار شد.

روح الله بوربوری، بخشدار ارجمند، در این جلسه تصریح کرد: مقابله قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم شهر و روستاها و حفظ حریم ضرورت دارد.

وی در ادامه افزود: تمامی ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهر توسط شهرداری ارجمند و در محدوده روستاها توسط دهیاران شناسایی و به دفتر فنی بخشداری منعکس شود.

بوربوری با تاکید بر تشکیل اکیپ هایی برای پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز اذعان داشت: تجربه نشان داده که هر کجا نظارت و کنترل صورت نگیرد اشخاص سود جو و قانون گریز به حقوق مردم و دولت تعرض می کنند.

بخشدار ارجمند در پایان تاکید کرد: مسئولین ذیربط باید با تشکیل اکیپ های گشت زنی مستمر، جهت برخورد جدی تر با ساخت و سازهای غیر مجاز و کنترل این معضل اقدام کنند.