روز گذشته یکی از واحدهای صنعتی نواحی کارگاهی فاز هفت شهر پردیس دچار حریق شد که این آتش سوزی با حضور به موقع، اقدام سریع، تجربه و هوشمندی آتش نشانان شهرداری پردیس مهار شد. آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پردیس بلافاصله پس از دریافت گزارشی مبنی بر بروز حریق در یکی از کارخانجات تولیدی […]

روز گذشته یکی از واحدهای صنعتی نواحی کارگاهی فاز هفت شهر پردیس دچار حریق شد که این آتش سوزی با حضور به موقع، اقدام سریع، تجربه و هوشمندی آتش نشانان شهرداری پردیس مهار شد.

آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پردیس بلافاصله پس از دریافت گزارشی مبنی بر بروز حریق در یکی از کارخانجات تولیدی در نواحی کارگاهی فاز هفت (منطقه خرمدشت) با 10 آتش نشان و سه دستگاه خودروی آتش نشانی در محل حادثه حاضر شدند.

آتش نشانان در ابتدای امر نسبت به ایمن سازی محیط و شناسایی ماهیت حریق و مواد موجود در انبار این مجموعه تولیدی اقدام کرد.

از جمله مواد موجود در انبار مذکور می توان به مقادیر قابل توجهی پودر آلمینیوم، گوگرد، پودر جوش، پودر مس و مواد اکسید کننده اشاره کرد که ترکیب مواد یاد شده و تداوم آتش سوزی، خطر بروز انفجاری مخرب و حریقی بزرگ را به شدت افزایش می داد.

اما خوشبختانه با حضور به موقع، اقدام سریع، تجربه و هوشمندی آتش نشانان شهرداری پردیس کانون آتش سوزی در کمترین زمان ممکن شناسایی، تجهیزات لازم فراهم و عملیات اطفای حریق از دو ضلع مختلف انجام و در کمتر از 40 دقیقه به پایان رسید.