اخیرا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین نامه ای در قالب ماده 234 ایین نامه داخلی مجلس از رئیس جمهور به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مصوب مجلس شکایت کردند که متن این نامه به شرح زیر است: موارد اعلامی استنکاف از اجرای قانون: جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم از زمان تصدی به […]

اخیرا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین نامه ای در قالب ماده 234 ایین نامه داخلی مجلس از رئیس جمهور به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مصوب مجلس شکایت کردند که متن این نامه به شرح زیر است:

موارد اعلامی استنکاف از اجرای قانون:

جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از ا جرای حکم ماده(1) قانون مدنی اصلاحی 1370/8/14 که بیان می‌دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند» شده است. لازم به ذکر است ایشان در خصوص 13 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از ابلاغ و صدور دستور انتشار استنکاف کرده و قوانین مذکور به شرح زیر توسط رئیس محترم مجلس به استناد تبصره ماده 1 قانون مدنی به روزنامه رسمی ارسال و انتشار یافته است.

ردیف عنوان قوانینی که رئیس جمهور از ابلاغ آنها استنکاف داشته نیز به شرح زیر است:

1-قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

2-قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

3-قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاری جمهوری اسلامی

4-قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

5-قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور

6-قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

7-قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

8-قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی

9-قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضیت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

10-قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

11-قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کشور کویت

12-قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

13-قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران