علیرضا آقاجاری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس با اعلام این خبر تصریح کرد: با همکاری ادارات و ارگان‌های ذی نفع در موضوع حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستان پردیس، تاکنون ۸۵ هکتار از اراضی تصرف شده با احکام صادره به بیت المال بازگردانده شد. دادستان عمومی و انقلاب […]

علیرضا آقاجاری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس با اعلام این خبر تصریح کرد: با همکاری ادارات و ارگان‌های ذی نفع در موضوع حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستان پردیس، تاکنون ۸۵ هکتار از اراضی تصرف شده با احکام صادره به بیت المال بازگردانده شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس خاطرنشان کرد: احکام صادره در زمینه‌های تجاوز، تصرف و تعدی به اراضی ملی، تغییر کاربری غیر مجاز و ساخت و ساز غیر قانونی بوده است.

وی ارزش مالی احکام صادره را معادل مبلغ هزار و ۴۴۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان بیان کرد و گفت: در پی سیاست‌های دستگاه قضایی در جلوگیری از تصرف اراضی دولتی و دستور ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضایی با اهتمام جدی در راستای رسالت خود، پیگیر حقوق عامه در اراضی دولتی و منابع طبیعی است.