سردارکیومرث عزیزی فرمانده انتظامی شرق استان تهران در حاشیه مراسم اولین پادگان آموزشی نیروی انتظامی در شرق استان در شهر پردیس در جمع خبرنگاران، تصریح کرد: این محل یک مرکز آموزش فرعی در شهرستان پردیس است که با سهمیه 150 نفر دایر و امروز شاهد اولین دوره ورود سربازان به این مرکز آموزشی بودیم. وی […]

سردارکیومرث عزیزی فرمانده انتظامی شرق استان تهران در حاشیه مراسم اولین پادگان آموزشی نیروی انتظامی در شرق استان در شهر پردیس در جمع خبرنگاران، تصریح کرد: این محل یک مرکز آموزش فرعی در شهرستان پردیس است که با سهمیه 150 نفر دایر و امروز شاهد اولین دوره ورود سربازان به این مرکز آموزشی بودیم.

وی در ادامه افزود: زمان آموزش کوتاه و فشروده شده و تلاش شده سربازان کمتر در محیط جمعی باشند تا تمام دستور العمل های بهداشتی رعایت شود؛ این سربازان در ارتقاء امنیت در سطح منطقه و ارتقاء امنیت در تمامی استان هایی که پلیس انجام وظیفه می کند به کار گیری خواهند شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران خاطر نشان کرد: ما این آموزش ها را در جهت سلامت سربازان کوتاه کردیم اما از کیفیت آموزش کم نشده و فقط فشردگی ساعات آموزش بیشتر شده تا ازمحیط آموزشی و جمعی دور باشند.

سردار عزیزی با تاکید بر این که در حوزه ویژه شرق استان تهران تاکنون این مرکز وجود نداشت، عنوان کرد: مرکز آموزش فرعی ویژه سربازانی که در آغاز دوره خدمت هستند دایر شده تا در ادامه خدمتی شایسته به جوانان این مرز بوم داشته باشیم و برای تقویت نیروی انتظامی در شرق استان تهران به کار گیری شوند.