جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران مشترک با شهرستان پردیس به ریاست حشمت الله عسگری هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران و با حضور فرماندار پردیس، رئیس سازمان صمت استان، مدیر کل تامین اجتماعی استان، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان، مدیر عامل پست بانک شرق استان، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان، […]

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران مشترک با شهرستان پردیس به ریاست حشمت الله عسگری هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران و با حضور فرماندار پردیس، رئیس سازمان صمت استان، مدیر کل تامین اجتماعی استان، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان، مدیر عامل پست بانک شرق استان، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان، اعضای کارگروه شهرستانی و تنی چند از فعالان بافت های صنعتی در شهرستان پردیس برگزار شد.

در این جلسه مشکلات عمومی تولید کنندگان و صنعتگران شهرستان مطرح و مورد بررسی و ارائه راهکار قرار گرفت و مسائل ۱۴ شرکت بزرگ تولیدی و صنعتی برای توسعه فعالیت و افزایش سرمایه گذاری و اشتغال به صورت موردی و با ارائه توضیحات سرمای گذاران و متولیان این واحد ها بررسی شد.

استقرار واحدهای تولیدی در منطقه حفاظت شده، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی و ملیات، اسناد مالکیتی و مجوز های مربوط به احداث بنا، پروانه عالیت صنفی و صنعتی و دریافت انشعابات از ادارات خدمات رسان از جمله مشکگلاتی بود که در این جلسه مطرح و با حضور مدیران ارشد استانی پیرامون آن تصمیم گیری شد.