سرگرد علی محمد آقاجانی رئیس پلیس راه شهرستان فیروزکوه در خصوص وضعیت راه‌های شهرستان گفت: صبح امروز شاهد بارش کولاک و بوران در سمت گدوک و امین آباد در شهرستان فیروزکوه بودیم که جاده گدوک هم اکنون بدون مشکل تردد در حال انجام است و اداره راه شهرستان فیروزکوه نیز در منطقه امیرآباد در حال […]

سرگرد علی محمد آقاجانی رئیس پلیس راه شهرستان فیروزکوه در خصوص وضعیت راه‌های شهرستان گفت: صبح امروز شاهد بارش کولاک و بوران در سمت گدوک و امین آباد در شهرستان فیروزکوه بودیم که جاده گدوک هم اکنون بدون مشکل تردد در حال انجام است و اداره راه شهرستان فیروزکوه نیز در منطقه امیرآباد در حال نمک پاشی می‌باشد.

وی اظهار داشت: هم اکنون هیچ راهی در شهرستان فیروزکوه بسته نیست و در جاده های روستایی همانند جاده ارجمند و گردنه بشم هم ما مشکل انسداد مسیر های رفت و آمد را نداریم.