رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند گفت: دوره پایه تخصصی پیش بیمارستانی پیش نیاز دوره های تخصصی امداد و نجات است.

سعید طاهری، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند با اعلام خبر برگزاری دوره پایه تخصصی پیش بیمارستانی ویژه امدادگران جمعیت هلال احمر، تصریح کرد: این دوره به‌ منظور ارتقاء سطح توانمندی امدادگران و آشنایی با اصول و اقدامات پیش بیمارستانی در حوادث و سوانح برگزار گردیده است.

وی در ادامه افزود: این دوره پیش نیاز دوره های تخصصی امداد و نجات است.

طاهری همچنین خاطرنشان کرد: سرفصل های این دوره به مدت ۴۵ ساعت شامل مدیریت صحنه، آناتومی و فیزیولوژی، مدیریت راه هوایی، تریاژ در حوادث و تروما می باشد که با حضور ۳۰ نفر از امدادگران در شهرستان دماوند برگزار شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند در خصوص هدف برگزاری این دوره، اذعان داشت: با فراگرفتن آموزش‌ های کمک ‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات، می توان با صدمات جدیدتر مقابله کرد و تا پیش از انتقال به مراکز درمانی، از پیشرفت صدمات و عوارض جلوگیری کنیم.