مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند ، با اشاره به حساسیت شهرستان دماوند به ویژه در فصل زمستان، تصریح کرد: با توجه به بارش های سنگین در این مدت، عملکرد برخی دستگاه ها مورد ارزیابی قرار گرفت که این ارزیابی ها می تواند شرایط بهتر و رفع نواقص و هماهنگی بیشتر اعضا را رقم بزند. وی […]

مهدی حیدری، فرماندار شهرستان دماوند ، با اشاره به حساسیت شهرستان دماوند به ویژه در فصل زمستان، تصریح کرد: با توجه به بارش های سنگین در این مدت، عملکرد برخی دستگاه ها مورد ارزیابی قرار گرفت که این ارزیابی ها می تواند شرایط بهتر و رفع نواقص و هماهنگی بیشتر اعضا را رقم بزند.

وی در ادامه افزود: شهر دماوند وسیع ترین حوزه خدمات را داراست و شهرداری دماوند با تقسیم‌بندی شهر، در دومین بارش نزولات آسمانی حضور پررنگی داشت و نیروهای خدمات‌رسان در حوزه بحران شهرداری باید نسبت به وظایف خود در حداقل زمان اقدام کنند.

فرماندار دماوند در ادمه اذعان داشت: در شهر رودهن با توجه به شیب کوچه ها، انتظارات قدری با سطح عملکرد متفاوت است؛ البته این نکته قابل توجه است که شهرداری‌ها باید نقاط بحران‌ساز در هر شهر را شناسایی کنند.

حیدری در ادامه به خاموشی های اخیر در این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: ادارات برق باید همکاری لازم را درخصوص نقاط حادثه خیز به تشخیص راهداری داشته باشند؛ تامین رفاه و سلامت جان مردم برای ما مهم است؛ دور افتاده ترین روستا در شهرستان، با مرکز شهر دماوند هیچ تفاوتی ندارد و باید مسئولیت خدمات‌رسانی به درستی صورت گیرد.

وی با تاکید بر این که روستاهای شهرستان پراکنده اند، اظهار داشت: نیمی از جمعیت ما در روستاها هستند و ۴۵ روستای پویا در شهرستان دماوند موجود است که نمی توان نسخه واحد استانی در خصوص خدمات‌رسانی به آنها داشته باشیم؛ پاکسازی مسیرهای روستایی در کنار مسیرهای اصلی در اولویت قرار دارد.