بیست و یکمین جلسه کمیته فنی شورای ترافیک استان تهران با محوریت بررسی مشکلات اجرایی خطوط ریلی جنوب شرق و غرب استان تهران به ریاست محمد علی صحرایی مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران و سایر اعضا برگزار شد. صحرایی با اشاره به لزوم اجرای خطوط ریلی تهران […]

بیست و یکمین جلسه کمیته فنی شورای ترافیک استان تهران با محوریت بررسی مشکلات اجرایی خطوط ریلی جنوب شرق و غرب استان تهران به ریاست محمد علی صحرایی مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران و سایر اعضا برگزار شد.

صحرایی با اشاره به لزوم اجرای خطوط ریلی تهران پردیس در مورد مصوبات این جلسه اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد که اداره کل منابع طبیعی استان در مورد جابجایی تعدادی از درختان برای اجرای پل رودخانه جاجرود و نصب دستگاه حفاری همکاری و مساعدت لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی استان با مسیر عبوری قطار تهران پردیس موافقت دارد و اعلام کرد که در مورد اراضی تحت مالکیت مشکلی نداشته و در مورد سایر اشخاص و اراضی واگذار شده  قبلی به غیر تا 2 هفته آینده نقشه نهایی را به فرماندار شهرستان تحویل دهد.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران عنوان کرد: اداره کل محیط زیست استان تهران با کلیات طرح موافقت کرده ولی با توجه به اینکه اختیارات تایید نهایی با سازمان محیط زیست کشور می باشد موضوع را به سازمان مزبور منعکس کند که در حال حاضر در انتظار تایید نهایی در کمیسیون های مرتبط کشوری می باشد و جهت تسریع در این موضوع نامه ای با امضای استاندار به سازمان محیط زیست ارسال می شود.

صحرایی با بیان اینکه اداره کل راهداری بایستی مساعدت لازم جهت اجرای پروژه را اعمال کند گفت: فرمانداری پردیس، شرکت عمران شهر جدید پردیس و اداره کل حمل و نقل و ترافیک و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید انجام مراسم کلنگ زنی را مهیا سازند.