ابوالقاسم مهری، فرماندار شهرستان فیروزکوه، در خصوص نظارت بر عملکرد شهرداری ها و شوراهای شهر تصریح کرد: یکی از وظایف فرمانداری بعنوان دستگاه حاکمیتی در شهرستان نظارت بر عملکرد و رسیدگی به مشکلات شهرداری ها و شوراهای اسلامی است؛ بسیاری از مشکلات موجود در شهرداری ها به دلیل  وجود نقص در نظارت است. مهری در […]

ابوالقاسم مهری، فرماندار شهرستان فیروزکوه، در خصوص نظارت بر عملکرد شهرداری ها و شوراهای شهر تصریح کرد: یکی از وظایف فرمانداری بعنوان دستگاه حاکمیتی در شهرستان نظارت بر عملکرد و رسیدگی به مشکلات شهرداری ها و شوراهای اسلامی است؛ بسیاری از مشکلات موجود در شهرداری ها به دلیل  وجود نقص در نظارت است.

مهری در ادامه افزود: از آنجا که بار اصلی تأمین هزینه های شهرداری بر دوش شهروندان است، لذا آگاهی مردم از برنامه ها و مشاهده بهبودها و تسهیلات، تضمین کننده مشارکت همه جانبه خواهد بود.

فرماندار فیروزکوه در خصوص مشکلات شهر ارجمند اذعان داشت: طرح جامع شهر ارجمند نیاز به بازنگری و اصلاح دارد چرا که نواقص متعددی در این طرح وجود داشته که مشاوران طراح بدون نظر گرفتن شرایط موجود در تهیه طرح مشکلاتی را برای شهرداری و شهروندان ایجاد کرده اند.

وی به نبود آمبولانس در شهر ارجمند اشاره و بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود در بخش و شهر ارجمند نبود یک دستگاه خودرو آمبولانس مناسب برای انتقال بیماران به بیمارستان‌های شهرستان فیروزکوه و یا سایر مراکز درمانی می باشد که بر مشکلات مردم این بخش افزوده است.

مهری در پایان تاکید کرد: ساختار اداری شهرداری شهر ارجمند در راستاي رسيدگي به مشكلات شهروندان ضعیف است و تقویت آن به حمایت مسوولان استانی نیاز دارد‌ که پیگیری این موضوع با دعوت از مسئولان به شورای اداری شهرستان در آینده نزدیک در دستور کار قرار دارد.