طی این گشت ها ضمن بررسی وضعیت بهداشت فردی کارکنان،  بهداشت محیط،  بهداشت مواد غذایی و تجهیزات، پروتکل های اجرایی مقابله با بیماری کرونا و  فاصله گذاری اجتماعی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و آموزش های لازم در خصوص روش های پیشگیری از اشاعه بیماری کووید-19 به پرسنل این اماکن ارائه گردید.

به گزارش پایگاه خبری راه شرقی، در تاریخ 30/10/99 گشت مشترکی با حضور کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت درمان فیروزکوه و نمایندگان ادارات تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت و بازرسی اصناف از انبارهای موادغذایی سطح شهرستان و واحد های تهیه و توزیع مواد غذایی بین راهی سرانزا بازدید نمودند. طی این گشت ها ضمن بررسی وضعیت بهداشت فردی کارکنان،  بهداشت محیط،  بهداشت مواد غذایی و تجهیزات، پروتکل های اجرایی مقابله با بیماری کرونا و  فاصله گذاری اجتماعی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و آموزش های لازم در خصوص روش های پیشگیری از اشاعه بیماری کووید-19 به پرسنل این اماکن ارائه گردید.

 

انتهای پیام/*