احمدیان رئیس منطقه برق شهرستان فیروزکوه از تداوم خاموشی معابر اصلی شهر فیروزکوه تا پایان بهمن ماه جاری خبر داد. وی با اشاره به اینکه علت اصلی خاموشی معابر و قطعی برق واحد های تولیدی شهرستان مشکلی شهرستانی نبود، تصریح کرد: کمبود سوخت نیروگاه ها علت این موضوع بوده و حسب اعلام مراجع فرا دستی خاموشی […]

احمدیان رئیس منطقه برق شهرستان فیروزکوه از تداوم خاموشی معابر اصلی شهر فیروزکوه تا پایان بهمن ماه جاری خبر داد.

وی با اشاره به اینکه علت اصلی خاموشی معابر و قطعی برق واحد های تولیدی شهرستان مشکلی شهرستانی نبود، تصریح کرد: کمبود سوخت نیروگاه ها علت این موضوع بوده و حسب اعلام مراجع فرا دستی خاموشی معابر و قطعی جریان واحد های تولیدی تا آخر بهمن ادامه خواهد داشت.

رئیس منطقه برق شهرستان خاطر نشان کرد: انتظار می رود با کاسته شدن از برودت هوا تا آخر بهمن ماه مصرف خانگی این حامل انرژی کاسته و به موازات آن مشکلات حادث شده مرتفع گردد.