تمامی متصدیان واحد های صنفی ملزم به فروش این قلم از کالای اساسی به قیمت مصوبه بوده و در صورت تخطی هر کدام مراتب مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت

به گزارش پایگاه خبری راه شرقی، سید محمد کیا رئیس اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه از توزیع مرغ ۲۰۴۰۰ تومانی در تمامی واحد های صنفی مرتبط خبر داد

وی گفت :حسب رایزنی های انجام شده ۴ تن مرغ به قیمت مصوب ۲۰۴۰۰ تومان از امروز چهارشنبه ۸ بهمن ماه در تمامی واحد های صنفی مرتبط شهرستان توزیع خواهد شد

کیا تصریح کرد: تمامی متصدیان واحد های صنفی ملزم به فروش این قلم از کالای اساسی به قیمت مصوبه بوده و در صورت تخطی هر کدام مراتب مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت

 

انتهای پیام/*