رئیس اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه گفت: تمامی متصدیان واحد های صنفی ملزم به فروش این قلم از کالای اساسی به قیمت مصوبه بوده و در صورت تخطی هر کدام مراتب مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

سید محمد کیا رئیس اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه، از توزیع مرغ ۲۰۴۰۰ تومانی در تمامی واحد های صنفی مرتبط خبر داد.

وی در ادامه افزود: حسب رایزنی های انجام شده ۴ تن مرغ به قیمت مصوب ۲۰۴۰۰ تومان از امروز چهارشنبه ۸ بهمن ماه در تمامی واحد های صنفی مرتبط شهرستان توزیع خواهد شد.

کیا در پایان تصریح کرد: تمامی متصدیان واحدهای صنفی ملزم به فروش این قلم از کالای اساسی به قیمت مصوبه بوده و در صورت تخطی هر کدام مراتب مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.