واحدهای عطاری از لحاظ ممنوعیت فروش داروها و فرآورده های ترکیبی دست ساز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری راه شرقی، طی هفته گذشته، گشتی مشترک با حضور کارشناس واحد غذا و دارو شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه و نماینده اداره بازرسی اصناف از عطاری های سطح شهر با هدف نظارت بر نگهداری، عرضه و فروش قانونی گیاهان دارویی و مفردات مجاز طب سنتی ایرانی انجام گرفت همچنین این واحدهای صنفی از لحاظ ممنوعیت فروش داروها و فرآورده های ترکیبی دست ساز شیمیایی و گیاهی، داروی فاقد برچسب، گیاهان دارویی آلوده و تاریخ گذشته و ممنوعیت فروش داروهای مخدر و قاچاق مورد بازرسی کارشناسان قرار گرفتند.

 

انتهای پیام/*