ابوالقاسم مهری، فرماندار شهرستان فیروزکوه در خصوص هدف بازدید از روستاهای فیروزکوه تصریح کرد: یكی از مهم ‏ترین دغدغه‏‌های دولت در شهرستان توجه به نقاط روستایی است و در همین راستا بازدید میدانی از روستاها با هدف تصمیم گیری آگاهانه برای رفع مشكلات مردم صورت می گیرد. مهری در ادامه افزود: ارتباط بیشتر و مستمر […]

ابوالقاسم مهری، فرماندار شهرستان فیروزکوه در خصوص هدف بازدید از روستاهای فیروزکوه تصریح کرد: یكی از مهم ‏ترین دغدغه‏‌های دولت در شهرستان توجه به نقاط روستایی است و در همین راستا بازدید میدانی از روستاها با هدف تصمیم گیری آگاهانه برای رفع مشكلات مردم صورت می گیرد.

مهری در ادامه افزود: ارتباط بیشتر و مستمر با مردم و روستائیان باید در دستور کار مدیران قرار گیرد تا عزم جدی مسئولین در جهت حل مشكلات و خدمات رسانی، برای مردم باورپذیر باشد.

وی با بیان اینکه هم اكنون ۱۷ روستا در دو بخش مرکزی و ارجمند از نعمت گاز محروم هستند، خاطر نشان کرد: با توجه به كوهستانی و سردسیر بودن شهرستان فیروزکوه گازرسانی به روستاهای فاقد گاز ضروری است که در اولویت امور مسئولین قرار دارد؛ امیدواریم در آینده ای نزدیك این روستاها بتوانند از گاز طبیعی بهره مند شوند.