داود کبریا پاشا، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان پردیس، در خصوص نحوه اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی تصریح کرد: با توجه به سهمیه ۱۱ هزار و ۴۴۰ نفر ساعت شهرستان در سال ۹۹، در شش ماهه اول سال بیش از ۲ هزار نفر ساعت مهارت آموزی از طریق اجرای طرح […]

داود کبریا پاشا، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان پردیس، در خصوص نحوه اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی تصریح کرد: با توجه به سهمیه ۱۱ هزار و ۴۴۰ نفر ساعت شهرستان در سال ۹۹، در شش ماهه اول سال بیش از ۲ هزار نفر ساعت مهارت آموزی از طریق اجرای طرح در پادگان ها و مراکز نظامی محقق شده که پایین تر از برآورد اولیه است.

وی در ادامه افزود: در شش ماهه دوم تاکنون با همکاری اتاق اصناف و پیگیری‌های انجام شده، ۳۳ نفر در رشته های مختلف برای اجرای طرح معرفی شده‌اند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان پردیس همچنین تاکید کرد: مدارک مربوطه به این تعداد متقاضی در سامانه ثبت شده است؛ فرآیند شناسایی و معرفی متقاضیان مهارت آموزی به واحدهای صنفی نیز به صورت مداوم در حال انجام است تا بتوان افراد آموزش دیده بیشتری را در محیط واقعی کار قرار داده و تجربه و توانایی های فردی را برای اشتغال بلند مدت ارتقا داد.