به منظور نظارت بر عرضه ی قانونی انسولین با نرخ مصوب و عدم دپوی آن و نگهداری و فروش ماسک، محلول ضدعفونی کننده و سایر اقلام بهداشتی مقابله با بیماری کووید-۱۹ با قیمت مصوب و کیفیت مطلوب، بازدید مستمر از داروخانه های سطح شهر توسط کارشناس واحد غذا و دارو، شبکه بهداشت انجام گرفت. همچنین […]

به منظور نظارت بر عرضه ی قانونی انسولین با نرخ مصوب و عدم دپوی آن و نگهداری و فروش ماسک، محلول ضدعفونی کننده و سایر اقلام بهداشتی مقابله با بیماری کووید-۱۹ با قیمت مصوب و کیفیت مطلوب، بازدید مستمر از داروخانه های سطح شهر توسط کارشناس واحد غذا و دارو، شبکه بهداشت انجام گرفت. همچنین طی بازرسی ها ضمن رسیدگی به شکایات حضوری و تلفنی، رعایت منشور حقوق بیماران مورد نظارت قرار می گیرد.

 در بازدید های انجام شده اصالت محصولات آرایشی- بهداشتی و عدم فروش دارو و مکمل قاچاق و غیرمجاز مورد توجه کارشناسان بوده است.