فتح الله شعبانی  با اشاره به زمان واریز عیدی بازنشستگان صندوق بازنشستگان کشوری اظهار کرد: بنابر برنامه ریزی صورت گرفته از امروز ظهر، عیدی این بازنشستگان به حساب آنها واریز خواهد شد. وی در خصوص میزان عیدی به بازنشستگان این صندوق، گفت: مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان برای بازنشستگان صندوق بازنشستگان کشوری واریز […]

فتح الله شعبانی  با اشاره به زمان واریز عیدی بازنشستگان صندوق بازنشستگان کشوری اظهار کرد: بنابر برنامه ریزی صورت گرفته از امروز ظهر، عیدی این بازنشستگان به حساب آنها واریز خواهد شد.

وی در خصوص میزان عیدی به بازنشستگان این صندوق، گفت: مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان برای بازنشستگان صندوق بازنشستگان کشوری واریز خواهند شد.

شعبانی با بیان اینکه بالغ بر یک میلیون و 500 هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری در آستانه سال جدید عیدی دریافت خواهند کرد گفت: از امروز ظهر تا عصر عیدی به حساب آنها به طور کامل واریز خواهند شد.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم