آندره ژولینسکی، مدیر آژانس پزشکی و بیولوژیک روسیه (FMBA) با مجاز دانستن استفاده از واکسن اسپوتنیک وی برای ورزشکاران با توجه در پیش بودن المپیک توکیو گفت: پرسش مهم استفاده از واکسن اسپونیک وی برای ورزشکاران برای شرکت در المپیک توکیو و دیگر رقابت‌های ورزشی جهان تحت کنترل است. به طور کلی ایجاد مصونیت جمعی […]

آندره ژولینسکی، مدیر آژانس پزشکی و بیولوژیک روسیه (FMBA) با مجاز دانستن استفاده از واکسن اسپوتنیک وی برای ورزشکاران با توجه در پیش بودن المپیک توکیو گفت: پرسش مهم استفاده از واکسن اسپونیک وی برای ورزشکاران برای شرکت در المپیک توکیو و دیگر رقابت‌های ورزشی جهان تحت کنترل است. به طور کلی ایجاد مصونیت جمعی در تیم‌های ملی ورزشی روسیه موضوعی مهم است. تمام مطالعه‌ها پیش از این صورت گرفته و واکسیناسیون کرونا به هیچ وجه قوانین ضد دوپینگ را نقش نمی‌کند. استفاده از واکسن اسپوتنیک وی برای ورزشکاران مجاز است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر بپرسید که بهتر است بیمار شوید یا واکسن بزنید به طور حتم بهتر واکسن زدن بهتر خواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم