بخشداران بومهن و جاجرود، شهر داران پردیس و بومهن، دهیاران، نمایندگان شرکت عمران شهر جدید پردیس و رئیس اداره صمت شهرستان در این جلسه حضور داشتند. سید مهدی حسینی نژاد معاون سیاسی فرماندار با اشاره به اینکه چهار انتخابات همزمان در سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد گفت: اجرای فرآیندهای انتخابات بر اساس برنامه زمانبندی و […]

بخشداران بومهن و جاجرود، شهر داران پردیس و بومهن، دهیاران، نمایندگان شرکت عمران شهر جدید پردیس و رئیس اداره صمت شهرستان در این جلسه حضور داشتند.

سید مهدی حسینی نژاد معاون سیاسی فرماندار با اشاره به اینکه چهار انتخابات همزمان در سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد گفت: اجرای فرآیندهای انتخابات بر اساس برنامه زمانبندی و در چارچوب های قانونی معنی بسیار مهم است و اعضای کمیته پشتیبانی باید با پایبندی به قانون گام موثری در راستای برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم در شهرستان بردارند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی فرماندار و مسئول کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات نیز در ادامه با تشریح ماده در ۷۱ قانون انتخابات پیرامون همکاری همه ادارات و دستگاه ها برای برگزاری انتخابات، از اعضای کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات خواست برای تامین ملزومات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز با توجه به اختیارات قانونی همکاری لازم را با ستاد انتخابات انجام داده و زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از حاشیه را در شهرستان فراهم کنند.

در ادامه افراد حاضر به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و بر اهمیت پیش بینی نیازها و ارائه راهکار برای چالش های پیش رو در تامین ملزومات و نیروی انسانی مورد نیاز برای برگزاری انتخابات قبل از شروع رسمی فرآیندهای مربوطه تاکید کردند.

در پایان مقرر شد پس اعلام ملزومات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز برای برگزاری انتخابات توسط ستاد انتخابات، اعضای کمیته با توجه به تقسیم کار انجام گرفته و بر اساس برنامه زمانبندی اعلامی اقدامات لازم را انجام دهند.