عباس صفری، شهردار دماوند در جلسه شورای نامگذاری شهر با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسه، اظهار داشت: نامگذاری معابر هویت بخشی به شهر است و اسامی انتخاب شده، موجب زنده نگاه داشتن ارزش ها، سنت ها، فرهنگ ها و اعتقادات آن منطقه می شود. وی ادامه داد: در کنار انتخاب اسامی شهدا و اسطوره […]

عباس صفری، شهردار دماوند در جلسه شورای نامگذاری شهر با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسه، اظهار داشت: نامگذاری معابر هویت بخشی به شهر است و اسامی انتخاب شده، موجب زنده نگاه داشتن ارزش ها، سنت ها، فرهنگ ها و اعتقادات آن منطقه می شود.

وی ادامه داد: در کنار انتخاب اسامی شهدا و اسطوره های مقاومت و ایثار همچون شهید سلیمانی که موجب پاسداشت و زنده نگاه داشتن یاد و نام آنان برای نسل های آینده می شود، نامگذاری معابر با نام های قدیمی، توجه به هویت های محلی است.

مصطفی آقایی، رئیس شورای اسلامی شهر دماوند نیز بر تشکیل منظم جلسات شورای نامگذاری با توجه به اهمیت موضوع و همچنین توجه به مطالبات شهروندان تاکید کرد.

ابوذر نادری، عضو شورای اسلامی شهر دماوند نیز به نامگذاری معابر شهر از اسامی شهدای گرانقدر و همچنین اسامی فرهنگ اسلامی و ایرانی، تاریخی و سنت و زبان بومی تاکید کرد.

حسین نوروزی، عضو فرهنگی شورای نامگذاری شهردماوند نیز خواستار توجه به فرهنگ و هنر دماوند و ادبیات این خطه در نامگذاری معابر شد و گفت: باید معرف فرهنگ و آداب و رسوم دماوند باشیم.

 

انتهای پیام/*