عبدالعظیم رضایی فرماندار شهرستان پردیس دقایقی پیش در جمع خبرنگاران از انجام فرآیند انتقال سند مالکیت بیمارستان الغدیر بومهن از سوی خیران به وزارت بهداشت و درمان خبر داد و اظهار کرد: پیگیری های مداوم فرمانداری که از مطالبه عمومی و نیاز سنجی منطقه نشات می گرفت و برگزاری جلسات مستمر با خیران، مسئولان وزارت […]

عبدالعظیم رضایی فرماندار شهرستان پردیس دقایقی پیش در جمع خبرنگاران از انجام فرآیند انتقال سند مالکیت بیمارستان الغدیر بومهن از سوی خیران به وزارت بهداشت و درمان خبر داد و اظهار کرد: پیگیری های مداوم فرمانداری که از مطالبه عمومی و نیاز سنجی منطقه نشات می گرفت و برگزاری جلسات مستمر با خیران، مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتج به نتایج خوبی برای مردم شهرستان شد.

فرماندار پردیس گفت: با رفع موانع و مشکلات موجود، سند مالکیت بیمارستان الغدیر از سوی خیران به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شده و بر اساس توافقات به عمل آمده به زودی شاهد راه اندازی بخش اورژانس این بیمارستان خواهیم بود.

رضایی از همت بلند و نیت خیرخواهانه خیران قدردانی کرد و افزود: خیر فقید حاج عباس جابر انصاری با احداث ساختمان این بیمارستان در شهر بومهن که از هیچ تخت بیمارستانی برخوردار نبود، دعای خیر همه شهروندان شهرستان را بدرقه راه خود کرد و با واگذاری این بیمارستان به وزارت بهداشت برای تامین تجهیزات، نیروی انسانی، راه اندازی و سرویس دهی به مردم، این عمل خیر تکمیل شد.

وی بیان کرد: پس از راه اندازی بخش اورژانس و به تدریج شاهد شروع به کار درمانگاه و دیگر بخش های بیمارستانی خواهیم بود که در آستانه سال نو نوید خوبی برای مردم خواهد بود.