رضا فرازی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه، با اعلام این خبر تصریح کرد: حاجی وند مدیر موسسه علوم تحقیقات باغبانی کشور از طرح پژوهشی توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار واقع در ارجمند و سله بن بازدید کرد. فرازی در خصوص این طرح پژوهشی اظهار داشت: طرح پژوهشی باغات دیم در اراضی شیبدار به صورت […]

رضا فرازی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه، با اعلام این خبر تصریح کرد: حاجی وند مدیر موسسه علوم تحقیقات باغبانی کشور از طرح پژوهشی توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار واقع در ارجمند و سله بن بازدید کرد.

فرازی در خصوص این طرح پژوهشی اظهار داشت: طرح پژوهشی باغات دیم در اراضی شیبدار به صورت پایلوت در منطقه ارجمند، سله بن، وزنا این شهرستان اجرا شده است.

وی افزود: هدف از این طرح تحقیقاتی بررسی قابلیت سازگاری ارقام مختلف سیب درختی در شرایط دیم در ارتفاعات متفاوت شهرستان بوده وجهت مشخص نمودن بهترین رقم صورت می گیرد.

انتهای پیام/*