سید محمد کیا رئیس اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه با اعلام عدم اعمال محدودیت هایی کرونایی بر صنوف شهرستان در آستانه نوروز ۴۰۰ تصریح کرد: شایعاتی مبنی بر محدود نمودن فعالیت برخی از صنوف شهرستان منجمله آرایشگاه های زنانه در آستانه نوروز ۴۰۰ به گوش رسیده که حسب مرقومه حاضر اعلام می شود هیچ‌محدودیتی بر فعالیت […]

سید محمد کیا رئیس اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه با اعلام عدم اعمال محدودیت هایی کرونایی بر صنوف شهرستان در آستانه نوروز ۴۰۰ تصریح کرد: شایعاتی مبنی بر محدود نمودن فعالیت برخی از صنوف شهرستان منجمله آرایشگاه های زنانه در آستانه نوروز ۴۰۰ به گوش رسیده که حسب مرقومه حاضر اعلام می شود هیچ‌محدودیتی بر فعالیت صنوف شهرستان فیروزکوه اعمال نخواهد شد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: کسبه شهرستان فیروزکوه اصلی ترین‌متضرران پاندمی کرونا ویروس محسوب شده و علی رغم اینکه هیچ محدودیت زمانبندی شده در بازار شهرستان در آستانه نوروز اعمال نخواهد شد از بازاریان شهرستان تقاضا شده همچنان دستور العمل های بهداشتی را رعایت کنند.