فاطمه خانزادی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند با بیان خبر، تصریح کرد: این حجم از سبد کالا به همت اعضای شورای مشارکت های مردمی و همراهی شصت خیر دماوندی تهیه شده است. خانزادی در ادامه خاطرنشان کرد: هر کدام از این سبدها شامل مواد غذایی و شوینده هستند که میان مددجویان حوزه های توانبخشی، اجتماعی، […]

فاطمه خانزادی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند با بیان خبر، تصریح کرد: این حجم از سبد کالا به همت اعضای شورای مشارکت های مردمی و همراهی شصت خیر دماوندی تهیه شده است.

خانزادی در ادامه خاطرنشان کرد: هر کدام از این سبدها شامل مواد غذایی و شوینده هستند که میان مددجویان حوزه های توانبخشی، اجتماعی، پیشگیری و اورژانس اجتماعی در حال توزیع هستند.

وی در پایان با تشکر از خیران، اذعان داشت: بر مبنای آموزه های دینی و انسانی، دستگیری از نیازمندان وظیفه و تکلیفی عرفی، شرعی و انسانی همگان است که بهزیستی با نقش واسطه گری میان خیران و نیازمندان، در پی ایجاد حکمرانی تساوی در جامعه و رفع فاصله و شکاف های طبقاتی در اجتماع امروز ما است.

انتهای پیام/*