به دنبال امضای قرارداد خرید واکسن روسی «اسپوتنیک وی» و تولید مشترک آن بین تهران و مسکو، روز پنجشنبه ۱۶ بهمن اولین محموله این واکسن با یک پرواز هواپیمای ایرانی به مقصد تهران ارسال شد. با اعلام اولویت بندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کادر درمان در سراسر کشور در اولویت اول دریافت واکسن […]

به دنبال امضای قرارداد خرید واکسن روسی «اسپوتنیک وی» و تولید مشترک آن بین تهران و مسکو، روز پنجشنبه ۱۶ بهمن اولین محموله این واکسن با یک پرواز هواپیمای ایرانی به مقصد تهران ارسال شد.

با اعلام اولویت بندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کادر درمان در سراسر کشور در اولویت اول دریافت واکسن قرار گرفتند؛ طبق گفته سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه سهمیه این شهرستان نیز تعیین شد و به تدریج کادر درمان در این شهرستان واکسن را دریافت خواهند کرد.

اولین دوز این واکسن از سوی وزارت بهداشت و درمان به تنها بیمارستان فیروزکوه تعلق گرفت که در روز 28 بهمن ماه 6 نفر از کادر درمان بیمارستان امام خمینی (ره) اولین دوز این واکسن را دریافت کردند.

مرحله اول واکسیناسیون کادر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه در روز 12 اسفند ماه انجام شد که در این مرحله 45 نفر از پرسنل با واکسن اسپوتنیک V واکسینه شدند.

همچنین در ادامه روند واکسیناسیون کادر درمان در شهرستان فیروزکوه در روز 13 اسفند ۲۰ نفر دیگر از کادر درمان بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان فیروزکوه دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.

توزیع واکسن کرونا در شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان امام خمینی (ره) طبق دستور وزارت بهداشت بوده است؛ همچنین طبق گفته سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه مرحله توزیع در درمانگاه تامین اجتماعی و درمانگاه های خصوصی در سطح شهرستان اعلام خواهد شد و پیگیری برای دریافت واکسن برای مجموعه کادر درمان تامین اجتماعی این شهرستان انجام می گیرد.

در آخرین اخبار منتشر شده روز گذشته مورخ 16 اسفند ماه 35 نفر از کادر درمان و بهورزان شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان امام خمینی شهرستان فیروزکوه با واکسن اسپوتنیک V واکسینه شدند.

قابل ذکر است که  روند واکسیناسیون کادر درمان در شهرستان فیروزکوه همچنان ادامه خواهد داشت؛ دو دوز واکسن با فاصله حدود ۲۸ روز باید تزریق شود، که تا کنون زمان تزریق دوز دوم هیچ یک از دریافت‌کنندگان در شهرستان فیروزکوه نرسیده است.

انتهای پیام/*